LASTEK 712

Zavarivanje livenih delova AlSi7Mg

Liveni delovi u AlSi7Mg sve se više koriste zbog veće čvrstoće i tvrdoće, bolje otpornosti na umor i prihvatljivog istezanja. (Dodavanje Mg u AlSi legure može povećati tvrdoću za 50% nakon starenja uz bolje istezanje u poređenju sa livenim delovima sa 11% silicijuma).

Za više informacija i cenu kontaktiraj nas na +381 69 560 36 11