TREO / TREOSTAR / TREOSTAR PULSE

TREO / TREOSTAR / TREOSTAR PULSE

KOMPAKTNO I MOĆNO
PRENOSIVI INVERTER ZA MIG-MAG
ZAVARIVANJE TREO i TREOSTAR su visokoefikasni višeprocesni (MIG/MAG, MMA i TIG „Lift“) sinhronizovani inverteri jednofazne struje. TREOSTAR PULSE dodatno omogućava zavarivanje i sa PULSE i DUAL PULSE tehnikama.

Za više informacija i cenu kontaktiraj nas na +381 69 560 36 11