SHARK 75

SHARK 75

Sečenje Plazmom 70 A
SHARK 75 je najefikasnije rešenje koje u potpunosti zadovoljava potrebe za sečenjem u srednje teškim i lakim proizvodnim radovima. Snažan i kompaktan, SHARK 75 nudi precizne rezove koji omogućavaju postizanje najviših standarda u svim uslovima. Visokokvalitetno sečenje se postiže velikom brzinom zahvaljujući baklji SK75 HPC High-Performance-Cutting tehnologiji, koja pruža snažan i koncentrisan snop za sečenje. Funkcije Smart Start Transfer i Smart End Cutting omogućavaju optimizaciju kako početnih tako i završnih faza sečenja.

Za više informacija i cenu kontaktiraj nas na +381 69 560 36 11