ALUMINIUM AND ZINC-ALUMINIUM ALLOYS

Legure na bazi aluminijuma i/ili cinka za lemljenje aluminijuma. Kontinuirane radne temperature spojeva lemijenih Al/Si legurama kreću se do približno 150 °C. Legure cinka i aluminijuma su takođe pogodne za spojeve bakar-aluminijum i mesing-aluminijum.

Za više informacija i cenu kontaktiraj nas na +381 69 560 36 11