BRASS AND HIGH TEMPERATURE BRAZING ALLOYS

Ova grupa legura za visokotemperaturno lemljenje uključuje mesinge za opštu upotrebu, mesinge sa dodatkom nikla, specijalne bakarne legure za visoke temperature i bakarne legure za lemljenje u peći. One su ekonomične i dostupne u raznim oblicima kao što su šipke, žice, trake, preformi, prah i paste. Mesingi za opštu upotrebu su svestrani, pogodni za lemljenje i za zavarivanje sa kiseonikom i gorivim gasom, pri čemu je potrebno koristiti tečni fluks tokom primene.

Za više informacija i cenu kontaktiraj nas na +381 69 560 36 11