COPPER-PHOSPHORUS ALLOYS

Legure bakra i fosfora primarno se koriste za lemljenje bakra i njegovih legura poput mesinga i bronze, pokazujući svojstva samofluksiranja na bakru. Ove legure mogu sadržati srebro, ali zahtevaju fluks kada se koriste na mesingu ili bronzi. Pogodne su za spojeve koji rade na temperaturama do približno 200°C i nude dobru otpornost na koroziju, osim ako nisu izložene sumpornim uslovima na visokim temperaturama.

Za više informacija i cenu kontaktiraj nas na +381 69 560 36 11