INFILTRATION BINDERS

Legure na bazi bakra koriste se kao vezivni materijali za infiltraciju pri proizvodnji alata za rudarstvo i istraživanje, kao što su glave bušilica i dijamantski nastavci. Ove legure se tope i infiltriraju u matricu od tvrdih materijala u obliku praha, stvarajući tvrdu, abrazivnu i otpornu na habanje komponentu. Ovi materijali su dostupni u obliku kocki, pločica i zrna.

Za više informacija i cenu kontaktiraj nas na +381 69 560 36 11