SILVER BRAZING ALLOYS CADMIUM BEARING

Legure za lemljenje koje su opisane su visokootporne, svestrane i imaju najniže tačke topljenja među srebrnim legurama, te su pogodne za različite materijale. Međutim, zbog sadržaja cinka i kadmijuma, ne preporučuju se za spajanje nerđajućeg čelika u vlažnim uslovima zbog potencijalne interfejsne korozije. Alternative uključuju legure bez cinka, bez kadmijuma ili sa dodatkom nikla. Zbog toksičnosti kadmijuma, tokom upotrebe su neophodne mere opreza kao što su ventilacija ili maske. Ove legure ne bi trebalo koristiti u aplikacijama koje uključuju hranu ili piće zbog zdravstvenih zabrinutosti.

Za više informacija i cenu kontaktiraj nas na +381 69 560 36 11