SOFT-SOLDERING ALLOYS

Legure na bazi kalaja koriste se za meko lemljenje. Legure koje sadrže olovo imaju posebna ograničenja vezana za zdravlje i bezbednost u upotrebi. Dostupne su legure bez olova koje su u skladu sa RoHS regulativom. Mogu se nabaviti u obliku ingota, šipki, štapića, žica i žica sa jezgrom od fluksa. Neki tipovi su dostupni i u pasti. Žice sa jezgrom od fluksa postoje sa različitim vrstama jezgri za različite primene, na primer za nerđajući čelik, aluminijum, elektromehaniku, opštu upotrebu, elektrotehniku, elektroniku bez čišćenja i sa kolofonijom.

Za više informacija i cenu kontaktiraj nas na +381 69 560 36 11