• Dodali ste proizvod u Korpu:

  Elektroda bazična Askaynak B255

  Elektroda bazična Askaynak B255

  Osobine i primena:

  Bazična elektroda za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika i čeličnih livova. Te za zavarivanje sitnozrnih čelika povišene čvrstoće. Zavari su žilavi pri niskim temperaturama i otporni su na nastajanje pukotina. Elektroda ima odlične zavarivačke, tehnološke, osobine i stabilan luk. Šljaka se lako uklanja i daje vrlo kvalitetan zavar. Ima 125% iskorišćenj. Struju zavarivanja nije potrebno menjati pri zavarivanju u različitim položajima.

 • Dodali ste proizvod u Korpu:

  Elektroda EVB 50

  Elektroda EVB 50

  Osobine i primena:
  Bazična, CTOD – testirana elektroda za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika i čeličnih livova čvrstoće do 610N/mm2, te za zavarivanje sitnozrnih čelika povišene čvrstoće. Zavari su žilavi i pri niskim temperaturama i otporni su na nastajanje prslina. Sadržaj vodonika, u metalu šava, je niži od 5 ml/100g metala šava. Elektroda ima odlične
  zavarivačke, tehnološke, osobine i stabilan luk. Troska se lako uklanja. Iskorišćenje iznosi cca. 118%. Struju zavarivanja nije potrebno menjati pri zavarivanju u različitim položajima.

  ZA VIŠE INFORMACIJA PREUZMITE LETAK