Elektroda bazična Askaynak B255

Osobine i primena:

Bazična elektroda za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika i čeličnih livova. Te za zavarivanje sitnozrnih čelika povišene čvrstoće. Zavari su žilavi pri niskim temperaturama i otporni su na nastajanje pukotina. Elektroda ima odlične zavarivačke, tehnološke, osobine i stabilan luk. Šljaka se lako uklanja i daje vrlo kvalitetan zavar. Ima 125% iskorišćenj. Struju zavarivanja nije potrebno menjati pri zavarivanju u različitim položajima.

Kategorija: