Elektroda ALU 99.5

Aluminijumska elektroda za zavarivanje čistog aluminijuma i legura aluminijuma u hemijskoj i elektro industriji, za
proizvodnju posuda, aparata i drugih proizvoda. Zavari su otporni na koroziju. Elektrode treba skladištiti u suvom
prostoru.

ZA VIŠE INFORMACIJA PREUZMITE LINK