Elektroda ASKAYNAK ASR-143

Rutilna elektroda sa dobrom zavarljivosti u svim položajima osim vertikalno na dole. Zavar ima visoku otpornost na pucanje. Šljaka se lako uklanja i daje visoko kvalitetan zavar. Dobre karaktristike paljenja luka i jednostavno rukovanje. Višestruka upotreba u industriji i zanatstvu.

Zatezna čvrstoća Rm: do 550 N/mm²

 

ZA VIŠE INFORMACIJA PREUZMITE LETAK