Elektroda INOX R 19/12/3 NC

Feritno austenitna rutilna elektroda sa niskim sadržajem ugljenika pogodna za zavarivanje nestabiliziranih i
stabiliziranih 18/12/2 CrNiMo čelika, otpornih na koroziju. Troska se sama odvaja, zavari su glatki, imaju blag
prelaz na osnovni materijal, otporni su na interkristalnu koroziju do 350C, na oksidaciju do 800C i imaju
garantovanu žilavost do -120C

ZA VIŠE INFORMACIJA PREUZMITE LINK

Kategorija: