Mini H/V libela 341

540,00 

  • 3 akrilne bočice
  • Elastična traka za pričvršćivanje na nemagnetnim površinama
  • 4 jaka magneta za metalne površine
  • Predviđene rupe za fiksiranje pomoću eksera
  • Za postavljanje svih stubova, cevi i znakova