OPIS

Žica za zavarivanje punjena prahom

Brži rad, bolja zaštita zavara, bolje razlivanje materijala i manje prskanje karakteristike su rada sa punjenom žicom što

dovodi do boljeg kvaliteta zavara.

Žica poseduje potrebne sertifikate za brodogradnju: