Elektrode za zavarivanje sivog liva

 • Dodali ste proizvod u Korpu:

  Elektroda Lastek 41E

  Elektroda Lastek 41E

  • Elektrode na bazi feronikla za zavarivanje sivog, nodularnog i legiranog livenog gvožđa. Zbog malog ulaza toplote, velike zatezne čvrstoće i duktilnosti, moguće je napraviti zadovoljavajuće  zavare na teško i visoko opterećenim delovima.
  • Lastek 41E moguće je koristiti za zavarivanje praktično svih vrsta livenog gvožđa na čelike i nerđajuće čelike.
   Poseban sastav elektrode omogućuje zavarivanje jakom strujom a da nanos ne postane crven.
   Mogućnost da se koristi zavarivanje na + polaritetu elektrode, bez opasnosti od pukotina, osigurava potpunu penetraciju i vrlo snažan zavar i na strani čelika.
  • Zahvaljujući pulsirajućem luku Lastek 41E moguće je koristiti u svim položajima zavarivanja
  • Zavar mašinski obradiv.
  • Homogen i gust nanos materijala.

  ZA VIŠE INFORMACIJA PREUZMITE LETAK

 • Dodali ste proizvod u Korpu:

  Elektroda Super Ni

  Elektroda Super Ni

  Obložena elektroda, izrađena od žice od čistog Ni. Koristi se za hladno zavarivanje sivog i temper liva te za njihovo
  zavarivanje sa čelicima. Najpogodnija je za reparature prslina, odlomljenih delova i popravku grešaka kućišta mašina.
  Pri zavarivanju treba obezbediti što manji unos toplote, što veću čistoću osnovnog materijala i smanjenje zaostalih
  napona, nastalih pri zavarivanju, iskivanjem zavara. Za žlebljenje upotrebiti elektrodu Sekator 2B.

  ZA VIŠE INFORMACIJA PREUZMITE LETAK