Elektroda Lastek 41E

  • Elektrode na bazi feronikla za zavarivanje sivog, nodularnog i legiranog livenog gvožđa. Zbog malog ulaza toplote, velike zatezne čvrstoće i duktilnosti, moguće je napraviti zadovoljavajuće  zavare na teško i visoko opterećenim delovima.
  • Lastek 41E moguće je koristiti za zavarivanje praktično svih vrsta livenog gvožđa na čelike i nerđajuće čelike.
    Poseban sastav elektrode omogućuje zavarivanje jakom strujom a da nanos ne postane crven.
    Mogućnost da se koristi zavarivanje na + polaritetu elektrode, bez opasnosti od pukotina, osigurava potpunu penetraciju i vrlo snažan zavar i na strani čelika.
  • Zahvaljujući pulsirajućem luku Lastek 41E moguće je koristiti u svim položajima zavarivanja
  • Zavar mašinski obradiv.
  • Homogen i gust nanos materijala.

ZA VIŠE INFORMACIJA PREUZMITE LETAK